Polityka Prywatności

 

Twoje zaufanie jest dla nas bardzo ważne, dlatego Marta Skrok przykłada szczególną wagę do ochrony Twoich danych osobowych. 25 maja 2018 roku weszło w życie RODO – nowe rozporządzenie o ochronie danych osobowych obejmujące wszystkie państwa członkowskie Unii Europejskiej. To krok w kierunku zagwarantowania jeszcze lepszej ochrony Twojej prywatności, zwiększenia bezpieczeństwa danych w sieci, w szczególności danych wrażliwych, co traktujemy bardzo poważnie. Pragniemy zapewnić, że traktujemy Twoje
dane z najwyższą troską i nigdy nie sprzedamy ich innym firmom w celach marketingowych.

Administrator Danych

Administratorem danych osobowych zawartych w bazie newslettera „Marta Skrok” i w bazie kontaktów firmowych jest Marta Skrok.

Przetwarzanie danych – zakres, podstawa i cel

Podane przez Klienta dane osobowe przetwarzane będą w celach związanych z realizacją regularnych newsletterów, wysyłaniu informacji o wydarzeniach, w celach marketingowych i promocyjnych. Newsletter jest wysyłany z poczty zyciewlekkosci@gmail.com i numer telefonu +48 533 770 793

Dane przetwarzane są na podstawie prawa polskiego oraz podstawy prawnej: art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Do dostępu do tych danych mogą być dopuszczeni w wypadku podpisania gwarantujących zachowanie dyskrecji i niewykorzystanie danych do innych celów umów osoby fizyczne lub firmy współpracujące z naszą firmą jedynie na czas okresu współpracy w wypadku ściśle określonych i uzasadnionych administracją i rozwojem naszej firmy celów np. specjaliści pomagający w rozwoju strony internetowej, newslettera, metod zabezpieczania danych. Nasza firma nie prowadzi handlu danymi osobowymi i dokłada wszelkich starań by jak najlepiej je chronić, nie zakupuje również danych u podmiotów trzecich.

Dane będą przetwarzane przez okres funkcjonowania bazy newslettera Marty Skrok do celów marketingowych, przez co rozumiemy inspirowanie i informowanie o organizowanych przez nas warsztatach i wydarzeniach. W Bazie klientów indywidualnych przetwarzane są następujące
kategorie danych: imię i nazwisko, adres, dane kontaktowe, adres e-mail, telefon. W bazie danych znajdują się adresy osób, które samodzielnie zapisały się do bazy newslettera, uczestniczyły w organizowanych przez naszą firmę przedsięwzięciach lub wysłały zapytania o
organizowane przez nas warsztaty i wydarzenia.
Okres przechowywania danych Dane osobowe Klientów będą przechowywane do czasu wycofania zgody Klienta na przechowywanie
danych osobowych. Podanie przez Klienta danych osobowych jest dobrowolne i nie wynika z żadnego obowiązku prawnego. Klient ma prawo dostępu do danych, może je także zmieniać. Klient w każdej chwili może sprzeciwić się przetwarzaniu przez nas Swoich danych. Na prośbę Klienta możemy
przenieść dane osobowe do innego podmiotu. W celu wypisania z bazy lub zmiany danych proszę wysłać nam informacje na adres zyciewlekkosci@gmail.com 

W związku z przechowywaniem danych osobowych przez Marta Skrok przysługuje Państwu dostęp do swoich danych:
• poprawianie swoich danych
• usunięcie danych
• ograniczenie przetwarzania danych
• wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania danych
• przenoszenie danych
• wniesienie skargi do organu nadzorczego
• cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowy
• wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych gdy administrator danych zamierza je
przetwarzać w innym celu lub wobec przekazywania danych osobowych innemu administratorowi
danych.
• uzyskanie wyczerpującej informacji z zakresu i sposobu przetwarzania danych

We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw
związanych z przetwarzaniem danych możesz kontaktować się z nami pod adresem email:
zyciewlekkosci@gmail.com 

SERWIS KORZYSTA Z PLIKÓW COOKIES

Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.

Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
a. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
b. utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
c. określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google.

W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.

Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.

Zalecamy przeczytanie polityki ochrony prywatności tych firm, aby poznać zasady korzystania z plików cookie wykorzystywane w statystykach: Polityka ochrony prywatności Google Analytics

Pliki cookie mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta z Serwisu. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie.

W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preference

Logi serwera

Informacje o niektórych zachowaniach użytkowników podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania serwisem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych.

Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać:
a. czas nadejścia zapytania,
b. czas wysłania odpowiedzi,
c. nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,
d. informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,
e. adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik,
f. informacje o przeglądarce użytkownika,
g. informacje o adresie IP.
Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony.
Dane powyższe są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania serwerem.

Udostępnienie danych

Dane podlegają udostępnieniu podmiotom zewnętrznym wyłącznie w granicach prawnie dozwolonych.
Dane umożliwiające identyfikację osoby fizycznej są udostępniane wyłączenie za zgodą tej osoby.
Operator może mieć obowiązek udzielania informacji zebranych przez Serwis upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem żądań w zakresie wynikającym z żądania

Zarządzanie plikami cookies – jak w praktyce wyrażać i cofać zgodę

Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www.
W celu zarządzania ustawieniami cookies wybierz z listy poniżej przeglądarkę internetową/ system i postępuj zgodnie z instrukcjami:
a. Internet Explorer
b. Chrome
c. Safari
d. Firefox
e. Opera
f. Android
g. Safari (iOS)
h. Windows Phone

weryfikowane jest w sposób zautomatyzowany poprzez wysłanie wiadomości poczty elektronicznej na adres podany przez Klienta.

Otrzymanie wiadomości poczty elektronicznej informującej o przyjęciu Zamówienia oznacza, iż Zamówienie zostało złożone prawidłowo i doszło do zawarcia Umowy.
Wysyłka następuje automatycznie po rejestracji lub dokonaniu płatności i Klient godzi się na otrzymania maili systemowych od administratora.
Po rejestracji lub dokonaniu płatności klient jest przekierowany na stronę z podziękowaniem. Bilety na wydarzenia są przesyłane elektronicznie najpóźniej 2 dni przed danym wydarzeniem

  • § 4. Zmiany Regulaminu

Administrator ma prawo do zmiany Regulaminu w każdym czasie.
Klienci mają prawo i obowiązek zapoznać się ze zmienionym Regulaminem.
Zmiany Regulaminu stają się skuteczne z dniem publikacji nowego regulaminu, przy czym nie obowiązują one Klientów, którzy zawarli Umowę z Administratorem przed publikacją zmian.

  • § 5. Zmiany Terminów i Gwarancja

Administrator obowiązany jest informować Klienta o wszelkich powstałych zmianach terminów Szkoleń.
Jeśli klient zakupił bilet a termin szkolenia z powodów niezależnych od organizatora ulegnie zmianie, istnieje możliwość wykorzystania danego biletu na kolejny wybrany przez klienta termin tego samego rodzaju szkolenia. Zwrot biletów w przypadku zakupienia go w cenie promocyjnej nie jest możliwy. (Z wyjątkiem zwrotu w terminie ustawowym tj. 14 dni od dnia zakupu).
Administrator udziela Klientowi 14 dniowej Gwarancji Satysfakcji
Szkolenia on line są dostępne dla klienta minimum 12 miesięcy po zakupienia danego szkolenia. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zmiany dokonywane przez partnerów zewnętrznych.

  • § 6. Zwrot

Zgodnie z treścią ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22, poz. 271 z późn. zm.) Klient ma możliwość zwrotu zakupionych produktów w terminie do 14 dni od dnia sprzedaży przy zachowaniu dowodu zakupu, o ile jest konsumentem w rozumieniu przepisów powszechnie obowiązujących.
Zwrotu Klient może dokonać poprzez przesłanie wiadomości poczty elektronicznej na adres Administratora zgłaszającej dokonania zwrotu
Jeśli towar zostanie zwrócony zgodnie z Regulaminem i obowiązującym prawem, Administrator zwraca uiszczoną cenę nabycia w ciągu 14 dni roboczych od daty otrzymania pisma rezygnacji lub faktury zwrotnej, na wskazane przez Klienta konto bankowe.
Administrator nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z błędnego wykorzystywania oferowanych produktów.

  • § 7. Procedura reklamacyjna

Wszelkie reklamacje powinny być zgłaszane przez Użytkownika do Działu Obsługi
Klienta za pośrednictwem adresu mailowego: zyciewlekkosci@gmail.com lub w drodze
listu poleconego przesłanego do siedziby Organizatora.
Reklamacje można zgłaszać w godzinach funkcjonowania Działu Obsługi Klienta, tj. w
dni robocze od godziny 10:00 do godziny 17:00.
Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni, a jeśli nie zrobi tego w tym terminie, uważa się, że żądanie Klienta uznał za uzasadnione

  • § 8. Pobieranie Danych

Administrator zbiera i przetwarza dane osobowe Klientów zgodnie z przepisami prawa oraz postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz Polityki Prywatności znajdującej się na stronie Serwisu w zakresie niezbędnym do realizacji i rozliczenia usług świadczonych w ramach umowy,
Administrator umożliwia Klientom przeglądanie i aktualizację danych osobowych, a także ich usunięcie w przypadku rozwiązania umowy, chyba że ich zachowanie jest niezbędne dla realizacji praw operatora, wynikających z rozwiązanej umowy.
Podanie danych osobowych w formularzu rejestracyjnym niezbędne jest do przeprowadzenia transakcji zakupu. W interesie Klienta leży podanie prawidłowych danych umożliwiających kontakt i dostarczenie Przedmiotu Licencji.
Administrator nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje wynikające z błędnego podania danych.
Administrator zastrzega sobie prawo odstąpienia od realizacji zamówienia, w wypadku gdy dane podane przez Klienta podczas rejestracji, będą niezupełne (brak imienia, nazwiska, adresu, nr telefonu bądź adresu mailowego), lub gdy dane podane przez Klienta są błędne lub nieprawdziwe.
Podanie przez klienta danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich brak uniemożliwia dokonanie zakupu. Dokonując zakupu Klient wyraża zgodę na wykorzystywanie danych osobowych Klienta w celu i w zakresie potrzebnym dla wykonania przez sprzedawcę zamówienia (tj. dla dostarczenia Klientowi Przedmiotu Licencji i dokonania rozliczeń).

  • § 9. Ceny

Wszystkie, aktualne ceny Szkoleń podane są w Ofercie w ramach Serwisu.
Ceny są podawane w polskich złotych (PLN) i są cenami brutto.
Podane ceny Szkoleń zawierają tylko to co jest aktualnie opisane w cenie danego typu biletu.